Koolitus - IKT integreerimine võõrkeeleõpetuse ainekavva

IKT integreerimine võõrkeeleõpetuse ainekavva, koolitaja Meeri Sild

Koolitusel  näidatakse võimalusi, kuidas vastavalt uue õppekava nõudmistele integreerida IKT-d võõrkeeleõpetuse ainekavva ning seeläbi motiveerida õpilasi võõrkeeli õppima. Koolituse põhirõhk on praktilistel tegevustel. Tutvustatakse võimalusi, kuidas õpetaja saab võõrkeeletundides suunata õpilasi innovatiivsete vahendite kasutamisele.

Koolitusel käsitletavad teemad: loovkirjutamine erinevate veebipõhiste vahenditega, esitlused ja animatsioonid võõrkeele tunnis, ühiskirjutamise vahendid, veebipõhiste testide ja mängude loomine, taskuhääling, nutitelefon võõrkeeletunnis. Koolituse käigus valmib õpetajal veebileht kursuse käigus loodud materjalidega. Koolituse maht on 8 tundi.

Toimumisaeg:

17. aprill 2013 ja 24. aprill 2013

Koolitus toimub kahel päeval,  mõlemal päeval  kella 14.45 -17.45

Lähem info ja registreerimine http://www.bcskoolitus.ee/koolitus/244

2017 Koolitus - IKT integreerimine võõrkeeleõpetuse ainekavva.
Powered by Joomla 1.7 Templates